Vraagstukken rondom sociale zekerheid waarmee wij u kunnen helpen

Modest Advies, voor al uw belastingzaken.

 

 

Sociale zekerheid

Zekerheid wordt steeds meer onzekerheid. Wijzigingen in de sociale zekerheid zijn meer regel dan uitzondering. De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij u en uw werknemers zelf te liggen. Om goed te kunnen anticiperen op de marktwerking is inzicht in wet- en regelgeving voor elke onderneming een vereiste.

Vragen waar u ook wellicht mee rondloopt:

  • U heeft als ondernemer met de invoering van "Poortwachter" nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van ziek personeel gekregen. In de praktijk is re-integratie erg lastig. Waar moet u rekening mee houden? Hoe voorkomt u een boete of een loonsanctie?
  • De WGA is geprivatiseerd en u moet zelf beslissen over wel / niet verzekeren van het risico.
    Hoe maakt u de juiste keuze?
  • Uit onze praktijk blijkt dat controle op de instroom en toerekening, uw onderneming grote financiële voordelen kan opleveren. Voor een aantal (grotere) klanten en gemeentes heeft een onderzoek daadwerkelijk geresulteerd in een aanzienlijke premierestitutie. Is uw gedifferentieerde premie in oude jaren wel juist vastgesteld?
  • De ontslagregels zijn versoepeld. U heeft niet altijd een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf nodig. Welke voorwaarden gelden dan bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)?
    Hoe voorkomt u problemen achteraf?

Laat u goed adviseren. Advies van Modest loont!