Advies over belastingen voor bedrijven

Modest Advies, voor al uw belastingzaken.

 

 

Premie en Belasting

De Belastingdienst heeft een centrale rol als het gaat om inning en verdeling van ons geld.
Daarvoor is zij afhankelijk van uw aangiftes, er worden dan ook steeds hogere eisen gesteld.
U moet snel en goed informatie aanleveren. Dat is niet alleen de basis voor belasting en premie, maar ook voor bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag voor uw personeel.

Modest is gespecialiseerd in mogelijkheden en besparingen voor u.
Wij controleren of de toerekening van WGA –uitkeringen van uw (ex-) werknemers wel correct heeft plaatsgevonden. Dit vergt diepgaande dossierstudie en inhoudelijke kennis van sociale zekerheid. Wij verrichten deze werkzaamheden op basis van "no cure no pay", dus u hoeft geen geld en minimaal tijd te investeren.
Een gevleugelde uitspraak van een van onze klanten is: "sneller kan ik het niet verdienen".
U mag er op rekenen dat wij alles in het werk zullen stellen om ook voor ú optimale resultaten te behalen. Van de gerealiseerde omzet brengen wij na afhandeling een percentage bij u in rekening. Mocht het resultaat onverhoopt tot niets leiden, dan kost het u ook niets!

Dat maakt onze dienstverlening voor alle bedrijven laagdrempelig en toegankelijk.

Uw aangiftes loonheffingen, inkomstenbelasting en successie zijn bij ons in goede handen.
Voor de werknemersverzekeringen is de sectorale indeling van grote betekenis. De sectorindeling wordt vanaf 2006 door de Belastingdienst uitgevoerd. De sectorpremies variëren aanzienlijk. De indeling heeft ook gevolgen voor de toepassing van bedrijfsregelingen en Cao’s. Vaak verplichte en dure regelingen. Een juiste indeling is voor u van groot belang, is uw bedrijf wel goed ingedeeld? Wijzigingen in de sectorindeling kunnen vanaf 1 juli 2018 niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Vanaf 2020 verdwijnen mogelijk de sectorale premies.
Doorstaat uw administratie wel zonder problemen een belastingcontrole?
Door de invoering van het uniforme loonbegrip zijn er veel wijzigingen.
Bijvoorbeeld als het gaat om onkostenvergoeding en de auto van de zaak.
Hoe past u de WKR toe?
En is de ingeschakelde ZZP'er wel daadwerkelijk zelfstandig?

Voor het leggen van de juiste verbanden tussen sociale zekerheid en belasting beoordelen we voor u zelfstandigheid en de verzekeringsplicht directeuren.
Bij vraagstukken rondom loonbelasting en premieheffing kan Modest u verder helpen.
Ook kan Modest de loonadministratie voor u verzorgen.

Als ondernemer wilt u alles correct doen, maar liever niet teveel betalen.
Wij zoeken proactief naar belastingbesparingen zoals bijvoorbeeld afdrachtverminderingen en premiekortingen.

Ook als u het met een beslissing niet eens bent kunt u bij ons terecht.