Risicobeheersing voor bedrijven door Adviesbureau Modest uit de Zaanstreek

Modest Advies, voor al uw belastingzaken.

 

 

Risicobeheersing

Voorkomen is beter dan genezen.

Wij denken hierbij aan risico's die samenhangen met personeel.
U kunt wachten tot een personeelslid langdurig ziek is of op hoge ziekteverzuimstatistieken voor u maatregelen neemt. Het vaststellen van een duidelijk en goed beleid kan echter dergelijke problemen voorkomen.

De juiste wetstoepassing kan cruciaal zijn.
Bijvoorbeeld bij opvolgende arbeidsovereenkomsten, CAO toepassing of loondoorbetaling bij ziekte. Daar wordt vaak te gemakkelijk mee omgegaan. Daardoor loopt u als werkgever vaak onnodig grote financiële risico's.

In de praktijk blijkt dat MKB bedrijven makkelijk zijn overgestapt naar eigen risico dragen WAO en WGA. Té makkelijk want UWV heeft destijds een coulance regeling in het leven moeten roepen voor schrijnende gevallen. Eigen risico dragen is meer dan alleen een leuk laag premiepercentage. Dat kan achteraf fors tegenvallen en dan is er vaak geen weg meer terug.
Als uw risico's duidelijk en inzichtelijk zijn, dan maakt u de juiste keuzes.

Modest adviseert u graag en kan uw risico's in kaart brengen en praktische oplossingen aandragen.