Verzekeringsadvies

Modest Advies, voor al uw belastingzaken.

 

 

Verzekeringsadvies

Modest is als assurantietussenpersoon ingeschreven in het SER-register en heeft een
AFM-vergunning. Toch sluiten wij geen verzekeringen af.
U krijgt van ons een onafhankelijk advies, waarmee u verder de zaken kunt regelen.

Voor bedrijven met personeel kunnen we zorgen voor pakketvergelijkingen.
Dat kan zijn voor ziekteverzuimverzekeringen, Arbo-diensten of de WGA.
Daarbij houden we ook rekening met eventuele CAO verplichtingen.

Uit onze praktijk blijkt dat er vaak teveel is verzekerd. Daardoor betaalt u onnodig premie. Wij vragen premies terug en adviseren over het beëindigen van verzekeringen.

Ook in de afhandeling bij verzekeringsmaatschappijen en UWV valt veel winst te behalen.
Modest verhaalt voor u o.a. de loonschade bij de aansprakelijke tegenpartij en zorgt dat toerekening daarna door UWV komt te vervallen of wordt ingetrokken.

Verder controleert Modest inhoudelijk de hoogte van de premie en de uitgekeerde claims van uw ziekteverzuimverzekering. Er worden geregeld verkeerde nota's uitgestuurd, er is sprake van dubbele verzekeringen of uitkeringen worden ten onrechte geweigerd.
Modest zoekt actief naar uw mogelijkheden en zorgt dat u alsnog uw geld krijgt.

Goed, Beter, Modest!