Klanten van Adviesbureau Modest

Modest Advies, voor al uw belastingzaken.

 

 

Klantengroepen

Voor ondernemers met personeel bedenken wij passende oplossingen voor problemen. Daarnaast gaan we actief op zoek naar mogelijkheden om geld te krijgen of te besparen.
Onze kennis en ervaring op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen en verzekeringen bespaart u ook tijd. Veel tijd. Die tijd kunt u beter benutten voor uw eigen vakmanschap.
Modest geeft u de zekerheid dat u de juiste keuzes maakt en zorgt dat u niet teveel betaalt.
De rechtstreekse samenwerking met ondernemers vormt verreweg onze grootste klantengroep. Wij adviseren van de startende ondernemer zonder personeel tot de zeer grote ondernemingen met honderden personeelsleden. Deze variatie in werkzaamheden houdt ons scherp op alle facetten van onze dienstverlening en juist door de bundeling van deze kennis, kunt u veel voordeel behalen. Wij kijken 'met een andere bril' naar uw onderneming. In de praktijk blijkt ook dat veel bedrijven zich langdurig aan ons binden.

Ook ondersteunt Modest accountants- en administratiekantoren.
Veel bedrijven laten beslissingen over aan de externe accountant of administrateur. Als het niet direct op uw dagelijks terrein ligt, dan is uitbesteden een goed idee. Een controle onderzoek door Modest kan echter geen kwaad en doet aan de relatie tussen de onderneming en de accountant geen afbreuk. Voor diverse kantoren hebben wij de bestaande 'koudwatervrees' kunnen wegnemen.
Op het gebied van sociale zekerheid zijn wij thuis als geen ander. Daarom levert een dergelijke samenwerking altijd voordeel op voor de klant en dat moet immers ook de insteek zijn van de accountant of administrateur! Wij ondersteunen in het oplossen van complexe vraagstukken, fungeren als klankbord en vraagbaak, zodat het accountants- of administratiekantoor zich profileert als proactief adviseur met een deskundige dienstverlening.

Een derde klantgroep is te vinden onder assurantietussenpersonen.
Bedrijven regelen steeds meer zelf. Een direct gevolg van de toenemende privatisering op het terrein van de sociale zekerheid. Als assurantietussenpersoon kunt u daar perfect op inspelen en Modest kan u daarbij effectief ondersteunen. Met actuele informatie over de sociale zekerheidswetgeving. Of met bijvoorbeeld advies over het voorkomen van dubbele verzekering en het controleren van CAO verplichtingen. Dankzij de expertise van Modest kunt u uw klanten nog beter van dienst zijn.


Ons motto:
Modest is meedenken, oplossen en besparen.